Emma Warg, translated by the author

Eternity Immediately

 

                                   *

 

Above mount Olympus helicopters drum

ear hear

searchlight

cuts my
room in two

It’s a starless place

electrical lights drink and swallow

heaven opens

big

Nothing said of nothing done

turns off the dark

                                                            H i p j e r k

let go

 

 


wolves
coyotes
their little

t r a s h b o d i e s

 

drool yelp

tumble

don’t know if what is felt
comes from the outside

or inside

if we
speak   long    consume

oneanother

the smell spreading me oh shit

what a shame

whispered  ordered  transgressed and

distributed

I speak to gods

to be able to abandon them


 

You can tell that the bottom half
of my face is broken when I don’t smile

therefore I often smile and much

it has certain consequences if I forget to smile

Hera sucks in the dusk and stretches herself out

queenlike and assuming
dividing the desert from the sea

I cannot just let go of this transference;

to see so very far in all directions can never be good for you

the horizon

flattens and holds in
spell  fold  and throw

can you even see where the solemn starts?

Hera listens

I am so afraid that she will tire

that I will listen wrong not belong

our understanding

of one another

is as absolute

as sex

binds fluids

slides out of hands

 

your eyes
                                                                                
                                                       The cold has settled
Five centimeter above
My blue ankle white

The sole of the foot is burning

the back of my thighs
open up and slams shut

a t t a c k  and

 

still as the night I stand
my nightgown in a puddle
floating pleats
standing plump

the gaze on the back

the hair curled by humidity
my hand touches my chest
presses against the bone

here I hold

s u r v i v a l

 

at first my freckles fell off

and then the nipplebeaks

the hair settled like cotton grass

nails twinging off

the mouth

dried up like a scab

and

fell

it is so silent

I can hear the

seeds squeak in the oranges

Ur kronbladet bladen

 

                                   *

 

Ovan Olympen trummar helikoptrarna

örat hör

sökljus

skär mitt    
rum itu

Det är en stjärnfri trakt

elektriska ljus dricker och sväljer

himlen gapar

stort

Inget sagt av inget gjort

slukar mitt begär att berätta

släcker mörker


               H ö f t k n y c k

Släpp

 

vargarna
prärievargarna
deras små
s k r ä p k r o p p a r

 

slafsar gläfser

välter

vet inte om det som känns
kommer utifrån

eller inifrån

när vi
talar längtar

konsumerar varann

lukten  s p r i d e r  mig

f y  f a n  vad

jag har skämts och viskats
ordnats överskridits samt

fördelats

jag talar med gudar

för att kunna överge dem

 

När jag inte ler syns det att den nedre halvan
av mitt ansikte har gått sönder

alltså ler jag ofta mycket

om jag glömmer bort att le blir effekten stark

Hera suger in skymningen och spänner ut sig

drottninglik och anspråksfull
 skiljer hon öken från hav

går det ens att se var allvaret börjar?

se så långt åt alla håll kan aldrig vara nyttigt

horisonten

plattar till och innesluter
stavar och viker måttar och hivar

 kan inte bara släppa den här överföringen;

Hera hör

Jag är så rädd att hon ska tröttna

att jag ska lyssna fel inte höra hit

vår förståelse

av varandra

lika absolut

som sex

binder vätska och

glider ur händer

 

ögonen dina

Kylan har lagt sig
Fem centimeter ovanför
Min blå ankel vit

Fotsulan bränns

baksidan av låren
öppnar sig och stängs igen

a t t a c k  och

 

blickstilla står jag
nattlinnet ligger i en pöl
flyter veck
står sig stinn

blicken i ryggen

håret krullar sig av fukten
min hand rör vid bröstet
trycker det mot benet
 
här håller jag

ö v e r l e v n a d

 

Först ramlade fräknarna av

sedan bröstvårtsnäbbarna

håret la sig som ängsull

naglar sved sig ur

munnen

torkade ihop som en sårskorpa

och

föll

här är så tyst

att jag kan höra kärnorna

gnissla i apelsinen


Emma Warg (1967) has worked as a model in Paris and an actress in Los Angeles. She published her first book of poetry, nära darrar ingen hare, in 2014. She has translated poets such as Marie Silkeberg, Ann Jäderlund, and Forrest Gander.