Johan Jönson, trans. Johannes Göransson

from with.away.in

 

//
when i return.
it is like inbetween.
swallowed scream.
and zoembient.
mute panting.
like a fluffy sweaty.
and hunted fight dog.

*

write, and
write; am
still dead.

*

dälek bass.
looped.
dälek noise.
looped

*

the ices do not speak.

*

i have housing!
a shelter

*

the sound.
of fading bird flock.
and broken electronic rhythm.

*

the garden furniture.
have been put out.

*

what does that mean.
to repeat things.
that are obviously false?

*

cannot let it.
cause physical pain. and.

i remember.
no pain.

*

contagionwords. unclean.
immobility forces.

tick on.

*

i write
and you are dead.

*

to eat species-specific proteins (pigs
that eat pig fat, rind, pig blood)

———

cadaver flour (the poem as)

*

this here. loneliness
i sought it.
it was easy. it happened quickly.
i didn't know.
that it was impossible.
that it wasn't possible. to handle.
that it wasn't possible to get out again.
it. was not possible to know that.

yes.
and. time passed.
the room closed up.
unexperienceably.

*

Death is
without end.

*

poverty / the
im-
perial body fundamentals

*

the ices sing muffled.
like swallowing.
like already swallowed.
and slowly. pensively.

*

maybe.
the poem cannot.
be experienced.

*

i write in the gray notebook:

i love the landscape of
rocks, pines, firs and blueberry shrubs
(and a birch or two)
by Annsofi and Jakob's house.

i love Annsofi and Jakob
and all their children.
i am grateful for our friendship,
for our long friendship,
our shared past,
our overlapping stains of love.
i want our life, Carin's and mine
and our children's,
in the inexorably short / time that is left,
to be more interlaced with theirs,
with their everyday life.

*

death comes.
from ahead. the horizon
always catches up.
and passes.

*

there is no.
conclusion.
no final movement.

*

with. which.
aesthetic regimes?

with which.
recursive perceptions?

*

cannot be helped.
really want.
Reinfeld. Borg.
Bildt. Björklund.
Olofsson. Littorin. (especially now.
when the sobbing horn-dog.
who blames his children.
and who just supported the forced-labor line.
for everyone. without exception.
collected a grotesquely large severance payment.)
all of those.
names. will be exchanged.
will be killed. in some way.
i want to experience. the flash-like feeling.
of satisfied revenge.
of first-class entertainment. despite.
the fatal counterproductivity.
i want to see it. experience it. the invisible bullet.
from a totally unexpected direction. in a live broadcast.
how the skull. is smashed. apart. kind of explodes.
from within. and then. the surprised.
slightly sorrowful expression.
Reinfeldt’s normal expression.
slightly sorrowful. at the same time in some way sympathetic.
and undeniably superior. but now.
completely irreversibly. and.
then the crowd’s screaming. of horror.
and delight. and pleasure.
the same as when.
Palme was killed. when.
any undeniably incarnated
Leviathanian prince figure at all.
is dissolved or falls.

*

word stones.
with matthew's gospel.
sticky. from anal blood secretion.

*

shamelight.
it never ends.

*

Whole thing
about doing over

whole thing
talk over

and over

And the gaze's trope-laser
scanned over everything
that is inherited and owned

and will be lost.

*

every morning.
i crawl in.
to the poem.
which is not mine.

*

august 19 2008.
(this. making space.
that will never be.)
maybe barely a half year left to live.

what does that mean?

maybe almost nothing.
like all poetry.
barely took note of it.
it is. like bad fiction.
and so illusively far ahead in time.
and. so much like now.

*

it will be. continual.
like nothing.
less. than silence.

but.
i don't want. to lose writing.
don't want to lose. the.
zoembient. buggishness.

*

sorrowjoy to write.
impossibility of disappearing.
revenge. from a dead hand.

and time.

which passes so quickly. rooms.
that are distanced.
further and further away.

*

who. will pay.
for this poetry?

*

who. will pay.
for  my life?

*

This folded edge
of spatial untime, measured out,
conditioned, calculated
from the first word
to the last.

*

wait.
without time.

*

the. lightopen.
and raythroughbroken.
dust clouds.
asymmetrical. directionless.
fall. sink.
infinitely slowly.

as. in the dream of another time.
over the worldfactory workers.
at certain moments.

*

so relatively
much read dead; you
must (YOU DO/WHAT YOU DO) answer with
life / and (AND) production—

*

its. product.
like one.
with strange.
repetition ability.

*

its certain
hate-silence

*

yes.
the absolute powerlessness.
stillness.

to. serve.
the humiliation master.

*

i think.
that i will survive.
this too.
this poverty. this shit.
this unmentionable.
also this.

i will. survive.
nobody. will.
get my death.
nobody.
nothing.

to die will never be. truly meaningful.

i think that the money will come.
i have to believe that.
the one who wants to live. is doomed to hope.
knowing means. also here.
so little. so little.

from med.bort.in//
när jag kommer tillbaka.
är det som mellan.
svalt skrik.
och zoembient.
stumt flämtande.
som en löddrigt svettig.
och jagad kamphund.

*

skriver, och
skriver; är
ändå död.

*

dälekbas.
loopad.
dälekoljud.
loopat

*

isarna talar inte.

*

jag har en bostad!
ett skydd

*

ljudet.
av försvinnande fågelflock.
och brusten electronicarytm.

*

trädgårdsmöblerna.
ställs fram.

*

vad innebär det.
att upprepa sånt.
som är så uppenbart osant.

*

det får inte.
göra fysiskt ont. och.

jag minns.
ingen smärta.

*

smittoordens. orena.
orörlighetskrafter.

tickar vidare.

*

jag skriver
och du är död.

*

att äta artegna proteiner (grisar
som äter grisfett, svål, grisblod)

———

kadavermjöl (dikten som)

*

den här. ensamheten.
jag sökte upp den.
det var enkelt. det gick omärkligt fort.
jag visste inte.
att den var omöjlig.
att den inte gick. att klara av.
att det inte gick att komma ut igen.
det. gick inte att veta.

ja.
och. tiden gick.
rummet slöt sig.
oerfarbart.

*

Döden är
utan slut.

*

fattigdomarna / de
im-
periella kroppsfundamenten

*

isarna sjunger dovt.
som sväljande.
och redan svalt.
och långsamt. idisslande.

*

kanske.
kan inte dikten.
erfaras.

*

I den gråa anteckningsboken skriver jag:

jag älskar landskapet av
sten, tall, gran, och blåbärsris
(och nån enstaka björk)
hon Annsofi och Jakob.

jag älskar Annsofi och Jakob
och alla deras ungar.
jag är så tacksam för vår vänskap,
vår mångåriga vänskap,
vår gemensamma historia,
våra överlappande fläckar av kärlek.
jag vill att vårt liv, Carins och mitt
och våra ungars,
den obönhörligt korta / tid som nu är kvar,
ska vara mer sammanflätat med deras,
med deras vardagsliv.

*

döden kommer.
framifrån. horisonten
hinner alltid. ikapp.
och förbi.

*

det finns ingen.
slutkraft.
ingen slutriktning.

*

med. vilka.
estetiska regimer?

med vilka.
rediskursiva varseblivningar?

*

kan inte hjälpas.
vill verkligen.
att Reinfeldt. Borg.
Bildt. Björklund.
Olofsson. Littorin. (särkilt nu.
när den snyftande kåtbocken.
som skyller på sina barn.
och som nyss talade sig varm för tvångsarbetslinjen.
för alla. utan undantag.
uppbär groteskt stort avgångsvederlag.)
alla de där.
namnen. kommer att bytas ut.
att de ska dödas. på nått vis.
jag vill uppleva. den blixtlika känslan.
av tillfredsställd hämnd.
av förstklassig underhållning. trots.
dess fatala kontraproduktivitet.
jag vill se det. erfara det. en osynlig kula.
från ett helt oväntat håll. i direktsändning.
hur skallen. smashas. sönder. liksom sprängs.
inifrån. och så. det förvånade.
lite sorgsna ansiktsuttrycket.
som det vanliga hos Reinfeldt.
det där lite sorgsna. samtidigt på nåt vis sympatiska.
och ofrånkomligt överlägsna. men nu.
fullständigt oåterkalleligt. och.
så folkmassans skrik. av fasa.
och förtjusning. som njutningen.
som också var verksam.
när Palme mördades. när.
vilken ofrånkomligen inkarnerande.
Leviathansk furstefigur som helst.
upplöses eller faller.

*

ordstenar.
med Matteusevangelium.
kladdigt. av analblodskret.

*

skamljuset.
tar aldrig slut.

*

Det allt
att göra om

Det allt att
säga om

och om

Och blickens troplaser
skannade över det allt
som ärvs och ägs

och ska förloras

*

varje morgon.
krälar jag in.
i dikten.
som inte är min.

*

19 augusti 2008.
(detta. rumsliggörande.
som inte kan bli.)
kanske ett knappt halvår kvar att leva.

vad betyder det?

kanske nästan ingenting.
som all dikt.
noterar det knappt.
det är. som dålig fiktion.
och så overkligt långt fram i tiden.
och. så likt nu.

*

det blir. kontinuerligt.
som ingenting.
mindre. än tystnad.

men.
jag vill inte. mista skriften.
vill inte mista. den.
zoembienta. skalbaggiskheten.

*

sorgglädjen att skriva.
omöjligheten att försvinna.
hämnden. från en död hand.

och tiden.

som går så fort. rummen.
som avlägsnar sig.
längre och längre bort.

*

vem. ska betala.
för denna poesi?

*

vem. ska betala.
för mitt liv?

*

Denna veckade flik
av rumslig otid, utmätt,
villkorad, uträknad
från första ordet
till sista.

*

vänta.
utan tid.

*

de. ljusöppna.
och strålgenombrutna.
dammkornsmolnen.
asymmetriska. riktningslösa.
faller. sjunker.
oändligt långsamt.

som. i en annan tids dröm.
över världsfabriksarbetarna.
vid sina moment.

*

så relativt
mycket läst död; du
måste (DU GÖR / VAD GÖR DU) svara med
liv / och (OCH) produktion—

*

dess. vara.
som ett.
med skeva.
repetitionsförmågan.

*

dess säkra
hattystnad

*

ja.
den absoluta maklöshetens.
stillhet.

att. tjäna.
den förnedringsherren.

*

jag tror.
att jag kommer att överleva.
också detta.
denna fattigdom. denna skit.
detta onämnbara.
också detta.

jag ska. överleva.
ska. ingen.
ska få min död.
ingen.
ingenting.

att död blir aldrig. riktigt meningsfullt.

jag tror att pengar kommer att komma.
jag måste tro det.
den som vill leva. är dömd att hoppas.
vetande betyder. också här.
så lite. så lite.


 
 

Johan Jönson (b. 1966) has published seventeen collections of poetry, including In the war machine (2001-2002), Efter arbetschema (After Work Schedule, 2008), for which he received Aftonbladet's Literary Award, med.bort.in (with.away.in, 2014), from which the selection in this issue is taken, and dit.dit.hään (there.there.awaaay, 2016). Many of these books deal with politics of class. Jönson has also worked extensively with performance, including work with the avant-garde group Teatermaskinen. In 2013, the documentary filmmakers Erik Penser and Lars Tunbjörk made the critically acclaimed film The Machine: A Film About Johan Jönson. Jönson has received numerous awards including, most recently, the International Poetry Award of Novi Sad (Serbia).