Helena Österlund, trans. Paul Cunningham

 

from Ordet och färgerna


Jag ser att det är en varg
Jag vill inte se att det är en varg
Men jag ser att det är en varg
Jag står alldeles still
Jag ser att det är en varg
Jag vill inte se att det är en varg
Men jag ser att det är en varg
Vargen står på marken
Vargen är stor
Jag är inte stor
Men vargen är stor
Vargen står på marken
Jag står pa marken
Jag står still
Jag står alldeles still
Jag ser att det är en varg
Vargen är stor
Vargen är väldigt stor
Vargen står på marken
Jag står på marken
Jag står alldeles still
Jag vet inte vad jag ska göra
Men jag står alldeles still
Jag vill inte se att det är en varg
Men jag ser att det är en varg
Vargen visar sina tänder
Jag visar inte mina tänder
Vargen visar sina tänder
Det är mycket tänder
Det är långa tänder
Det är mycket tänder
Jag ser att det år mycket tänder
Jag vet inte vad jag ska göra
Jag står still
Jag står alldeles still
Himlen är mörk
Det har inte börjat regna än
Vargen står still
Vargen står alldeles still
Jag står alldeles still
himlen är över mig
Marken är under mig
Träden är framför mig
Träden är bakom mig
Träden är bredvid mig
Vargen är framför mig
Jag vet inte om jag är stark
Jag vet inte om jag har starka armar
Men jag är hel
Jag lever
Jag är inte död
Vargen visar sina tänder
Det är mycket tänder
Jag är hungrig
Vargen har mycket tänder
Jag ser att det är mycket tänder
Jag är hungrig
Men jag visar inte mina tänder
Jag är hel
Jag är inte död
Vargen springer mot mig
Jag står still
Jag står alldeles still
Vargen springer mot mig
Vargen visar sina tänder
Det är mycket tänder
Jag vet inte hur mycket tänder det är
Men jag ser att det är mycket tänder
Vargen springer mot mig
Jag står still
Jag står alldeles still
Jag lever
Jag är inte död
Vargen springer mot mig
Vargen springer fort
Jag står still
Jag står alldeles still
Jag är hel
Jag är väldigt hel
Vargen springer mot mig
Vargen visar sina tänder
Det är mycket tänder
Jag tror att det är starka tänder
Jag tror att det är väldgit starka tänder
Jag är inte död
Jag lever
Jag vill leva
Jag vill inte dö
Jag vill äta
Jag är inte död
Jag kan äta
Jag ska äta
Jag är inte död
Jag är hungrig
Jag är väldigt hungrig
Jag vill äta
Jag är hel
Jag ska vara hel
Jag kan vara hel
Jag vill vara hel
Jag vill äta
Jag ska äta
Jag är väldigt hel
Jag ska vara väldigt hel
Vargen springer fort
Jag står still
Jag står alldeles still
Vargen springer fort
Jag är inte död
Jag tror att jag är ganska svag
Jag tror att jag har ganksa svaga armar
Jag tror att jag har ganska svaga tänder
Men jag är inte död
Vargen springe rmot mig
Vargen springer fort
Jag vet inte vad jag ska göra
Jag står still
Jag står alldeles still
Jag lever
Jag ska leva
Jag kan leva
Vargen ser på mig
Jag ser på vargen
Vargen visar sina tänder
Vargen har mycket tänder
Tänderna är långa
Jag vet inte vad jag ska göra
Jag tror att jag har svaga tänder
Jag ser att vargens tänder är långa
Jag ser att vargens tänder är väldigt långa
Jag lever
Jag är inte död
Jag kan vara hel
Jag kan vara väldigt hel
Jag kan visa mina tänder
Men jag visar inte mina tänder
Vargen visar sina tänder
Vargen har mycket tänder
Jag vet inte vad jag ska göra
Men jag visar inte mina tänder
Jag är hel
Jag är väldgit hel
Jag ser på vargen
Vargen ser på mig
Vargen är stor
Jag är inte stor
Men jag är inte död
Jag ser på vargen
Vargen ser på mig
Jag vet inte vad jag ska göra
Men jag lever
Vargen springer mot mig
Vargen visar sina tänder
Vargen har mycket tänder
Jag står still
Jag står alldeles still
Vargen springer mot mig
Vargen är nära
Vargen är alldeles nära
Jag vill inte att vargen ska vara alldels nära
Men vargen är alldeles nära
Jag vet inte vad jag ska göra
Men vargen är alldeles nära
Vargen har sina vassa tänder i min hals
Tänderna är vassa
Tänderna är väldigt vassa
Det gör ont
Det gör väldigt ont
Jag vet inte vad jag ska göra
Jag sträcker fram mina svaga armar
Men det är inte savaga armar
Det är starka armar
Jag har starka armar
Jag vet inte vad jag ska göra
Jag har starrka armar
Jag vet inte hur starka mina armar är
Men jag har armarna genom vargens hals
Vargen har inte längre tänderna i min hals
Men jag ser att jag har armarna genom vargenes hals
Jag vill inte ha armarna genom vargens hals
Men jag har armarna genom vargens hals
Det kommer blod ur vargens hals
Det kommer mycket blod ur vargens hals
Jag vill inte att det ska komma mycket blod ur vargens hals
Men det är mycket blod
Jag vet inte hur det kan vara så mycket blod
Men det är mycket blod
Jag vet inte hur mycket blod det är
Men det är mycket blod
Mina starka armar blir röda av blod
Mina starka armar blir alldeles röda av blod
Mina starka armar blir alldeles varma av blod
Jag har armarna genom vargens hals
Det kommer mycket blod ur vargens hals
Vargen faller ner
Jag har inte längre armarna genom vargens hals
Vargen faller ner
Vargen faller ner på marken
Mina starka armar är röd av blod
Mina starka armar är så väldigt röda av blod
Mina starka armar är inte längre varma av blod
Vargen faller ner på marken
Vargen ligger på marken
Vargen blir liten
Vargen försöker vara stor
Men vargen är inte stor
Vargen är liten
Vargen blir mindre
Jag står bredvid
Jag ser hur liten vargen blir
Jag vet inte hur vargen kan bli så liten
Men vargen blir så liten
Jag vill inte att vargen ska vara så liten
Men vargen är så liten
Vargen försöker resa sig
Men vargen kan inte resa sig
Vargen ligger på marken
Vargen kan inte resa sig
Jag står bredvid
Vargen försöker resa sig
Men vargen kan inte resa sig
Vargen är liten
Vargen är svag
Marken är röd av blod
Vargen är röd av blod
Mina armar är röda av blod
Vargen är röd av blod
Vargen ligger på marken
Vargen dör

from Words and Colors


I see that it’s a wolf
I don’t want to see that it’s a wolf
But I see that it’s a wolf
I am standing still
I see that it’s a wolf
I don’t want to see that it’s a wolf
But I see that it’s a wolf
The wolf stands on the ground
The wolf is large
I am not large
But the wolf is large
The wolf stands on the ground
I stand on the ground
I stand still
I stand absolutely still
I see that it’s a wolf
The wolf is large
The wolf is quite large
The wolf stands on the ground
I stand on the ground
I stand absolutely still
I don’t know what to do
But I am standing absolutely still
I don’t want to see that it’s a wolf
But I see that it’s a wolf
The wolf shows its teeth
I don’t show my teeth
The wolf shows its teeth
There are many teeth
There are long teeth
There are many teeth
I see that there are many teeth
I don’t know what to do
I stand still
I stand absolutely still
The sky is dark
It hasn’t started raining yet
The wolf stands still
The wolf stands absolutely still
I stand absolutely still
The sky is above me
The ground is below me
The tree is in front of me
The tree is behind me
The tree is beside me
The wolf is in front of me
I don’t know if I’m strong
I don’t know if I have strong arms
But I am whole
I live
I am not dead
The wolf shows its teeth
There are many teeth
I am hungry
The wolf has many teeth
I see that there are many teeth
I am hungry
But I don’t show my teeth
I am whole
I am not dead
The wolf runs at me
I stand still
I stand absolutely still
The wolf runs at me
The wolf shows its teeth
There are many teeth
I don’t know how many there are
But I see that there are many teeth
The wolf runs at me
I stand still
I stand absolutely still
I live
I am not dead
The wolf runs at me
The wolf runs fast
I stand still
I stand absolutely still
I am whole
I am quite whole
The wolf runs at me
The wolf shows its teeth
There are many teeth
I think they are strong teeth
I think they are very strong teeth
I am not dead
I live
I want to live
I do not want to die
I want to eat
I do not want to die
I can eat
I am going to eat
I am not dead
I am hungry
I am very hungry
I want to eat
I am whole
I am going to be whole
I can be whole
I want to be whole
I want to eat
I am going to eat
I am quite whole
I will be quite whole
The wolf runs fast
I stand still
I stand absolutely still
The wolf runs fast
I am not dead
I think I am very weak
I think I have very weak arms
I think I have very weak teeth
But I am not dead
The wolf runs at me
The wolf runs fast
I don’t know what to do
I stand still
I stand absolutely still
I live
I will live
I can live
The wolf looks at me
I see the wolf
The wolf shows its teeth
The wolf has many teeth
The teeth are long
I don’t know what to do
I think I have weak teeth
I see that the wolf’s teeth are long
I see that the wolf’s teeth are very long
I live
I am not dead
I can be whole
I can be quite whole
I can show my teeth
But I don’t show my teeth
The wolf shows its teeth
The wolf has many teeth
I don’t know what to do
But I am not going to show my teeth
I am whole
I am quite whole
I look at the wolf
The wolf looks at me
The wolf is large
I am not large
But I am also not dead
I look at the wolf
The wolf looks at me
I don’t know what to do
But I live
The wolf runs at me
The wolf shows it teeth
There are many teeth
I stand still
I stand absolutely still
The wolf runs at me
The wolf is close
The wolf is quite close
I don’t want the wolf to be quite close at all
But the wolf is quite close
I don’t know what to do
But the wolf is quite close
The wolf has its sharp teeth in my neck
The teeth are sharp
The teeth are very sharp
It hurts
It hurts very much
I don’t know what to do
I stretch out my weak arms
But they are not weak arms
They are strong arms
I have strong arms
I don’t know what to do
I have strong arms
I don’t know how strong my arms are
But I have my arms over the throat of the wolf
The wolf no longer has its teeth in my neck
But I see that I have my arms over the throat of the wolf
I do not want to have my arms over the throat of the wolf
But I have my arms over the throat of the wolf
There is blood coming out of the wolf’s throat
There is a lot of blood coming out of the wolf’s throat
I don’t want all of this blood coming out of the wolf’s throat
But there is a lot of blood
I don’t know how much blood there is
But there is a lot of blood
I don’t know how much blood there is
But there is a lot of blood
My strong arms become red from the blood
My strong arms become quite red from the blood
My strong arms become quite warmed from the blood
I have my arms over the throat of the wolf
There is a lot of blood coming out of the wolf’s throat
The wolf falls down
I no longer have my arms over the throat of the wolf
The wolf falls down
The wolf falls down on the ground
My strong arms are red from the blood
My strong arms are so very red from the blood
My strong arms are no longer warm from the blood
The wolf has fallen on the ground
The wolf is on the ground
The wolf becomes small
The wolf tries to be large
But the wolf is not large
The wolf is small
The wolf is getting smaller
I stand beside it
I see how small the wolf is
I don’t know how the wolf can be so small
But the wolf is so small
I don’t want the wolf to be so small
But the wolf is so small
The wolf is trying to get up
But the wolf cannot get up
The wolf is on the ground
The wolf cannot get up
I stand beside it
The wolf is trying to get up
But it cannot get up
The wolf is small
The wolf is weak
The ground is red from the blood
The wolf is red from the blood
My arms are red from the blood
The wolf is red from the blood
The wolf is on the ground
The wolf dies


 

Helena Österlund was born in 1978 and lives in Stockholm, Sweden. She was awarded the Borås Magazine Debut Award for her 2010 collection of poems, Ordet och färgerna (Words and Colors), which was distributed by Albert Bonniers Förlag. Inspiration for her work comes from writers such as Thomas Bernhard, Gertrude Stein, Anne Carson, and Samuel Beckett. Music also inspires her and she listens to Philip Glass, Steve Reich, and John Cage. When writing, however, she likes to listen to music that makes her want to dance, like techno and EDM. Translations of her work have previously been published in Sink Review and Asymptote.

Paul Cunningham (b. 1989) lives in Athens, Georgia. He is the translator of two chapbooks by Swedish author, playwright, and video-artist Sara Tuss Efrik: Automanias: Selected Poems (Goodmorning Menagerie, 2016) and The Night’s Belly (Toad Press, 2016). He is a contributing editor to Fanzine, and his writing and translations have appeared in numerous journals and anthologies. He is currently a PhD candidate in creative writing at the University of Georgia and he holds an MFA in poetry from the University of Notre Dame. His most recent poem-film, It Is Announced (a collaboration with Valerie Mejer Caso and Barry Shapiro), premiered at the 2016 Kochi-Muziris Biennale.